Napfény Paplan-2000 Kft.

 

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

A http://paplancentrum.hu internetes webáruház (továbbiakban webáruház) kizárólagos üzemeltetője a Napfény Paplan-2000 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 3257 Bükkszenterzsébet Ipar u. 1.; Adószám: 11174527-2-10; Nemzetközi adószám: HU11174527; Cégjegyzékszám: 1009022580).

A webáruház célja és feladata olyan közületi végfelhasználók kiszolgálása, akik tevékenységéhez szükséges a webáruházban megvásárolható bármely termék.

A webáruházban nem vásárolhatnak magánszemélyek és viszonteladók.

Vásárló lehet bármely magánvállalkozás, egyéni cég, társaság mely a megvásárolni kívánt termék végfelhasználója lesz amely a jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amely a regisztrációs adatokat kitöltötte és azokat elküldte.

A vásárló a regisztrációs adatlap kitöltésével olyan adatokat ad meg, amik szükségesek a kapcsolattartáshoz, szállításhoz és a számlázáshoz.

Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. Az eladó által vezetett statisztikák és értékelések elkészítéséhez.

Ezeknek az adatoknak a megadása nem kötelező és nem befolyásolja a regisztráció, és a vásárlás menetét, illetve semmiféle előnyt vagy hátrányt nem okoz és nem biztosít vásárló részére.

A webáruház üzemeltetője jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni olyan nyilvános csatornákon keresztül, melyek bárki számára hozzáférhetők (www.apeh.hu , www.ecegjegyzek.hu )

A hamis vagy hibás regisztrációs igényt az eladó jogosult visszautasítani, kétség esetén pedig jogosult a regisztráció igénylő személlyel egyeztetni.

Amennyiben a regisztráció után bizonyossá válik, hogy a regisztrált vásárló a webáruházat nem annak alapvető célja szerint kívánja használni, különös tekintettel arra, hogy a regisztrált vásárló magánszemély vagy viszonteladó, úgy webáruház üzemeltetője jogosult a regisztrációt külön értesítés nélkül törölni.

Az egyszerűsített regisztrációs adatlap kitöltésével vásárló nem ad meg minden adatot, ami a számlázás és a szállítás lebonyolításához szükséges, így ezeket vásárló legkésőbb az első megrendeléséig köteles pótolni, javítani.

A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja az ügyfélrendszer menüpontban. A szállítási cím csak a megrendelés feldolgozását követő szállítás feldolgozásáig módosítható.

A vásárló a regisztrációs igény benyújtásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri jelen szerződésben foglaltakat.

A vásárló a regisztrációt bármikor törölheti.

II. Szerződő felek

A http://paplancentrum.hu webcímen, vagy külön megállapodásban történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a Napfény Paplan-2000 Kft. mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó magánvállalkozó, egyéni cég vagy társaság, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

III. Vásárlás

A vásárló elsődlegesen a webáruházban szereplő termékeket, a webáruházban biztosított felületen rendelheti meg. A megrendelés részét képezi a megrendeléskor aktuális számlázási és szállítási cím. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel.

A vásárlónak lehetősége van olyan terméket kérni, mely a webáruházon nem szerepel illetve lehetősége van egyedi megállapodást kérni, ha a megrendelése ezt indokolja. Ezekben az esetekben a megrendelés nem a webáruház felületén történik, de jelen szerződés hatálya alá esik.

IV. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az ár forintban értendő, és az ÁFA-t nem tartalmazza.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

Eladó garantálja, hogy a kínált termékek legalább 95%-ban magyar termékek és legalább 90%-ban saját gyártásúak.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon, a megrendelés időpontjában feltüntetetthez képest nem emelkedhet, de ha a kiszállítás előtt az ár csökken, akkor eladó a kiszállításkor érvényes árat számlázza ki vevő felé.

V. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése után a tovább gomb megnyomásával választhat a vásárló a szállítási és a fizetési opciók közül. Ezt követően a megrendelést jóváhagyja.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során eladó levélben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat telefonon egyeztetni a vásárlóval.

VI. Szállítás

Az eladó általában a megrendelés feldolgozását követő 7 munkanapon belül vállalja a megrendelt termékek szállítását. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy telefonon közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben egyezteti (telefonon vagy e-mailben) a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

A vásárló a megrendelt terméket a megjelölt nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig 09.00 - 14.30 óráig) az eladó által megjelölt határidőn belül személyesen átveheti az eladó 3257 Bükkszenterzsébet Ipar u. 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában. A termékek személyes átvétele esetén is szükséges az átvétel időpontjának egyeztetése annak érdekében, hogy rendelkezésre álljon a megrendelt termék.

PBP Postafutár szolgálattal, amely a termék feladását követő napon a csomagot házhoz szállítja. A vásárló köteles a küldeményt a kézbesítéskor, kiszállításkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény aláírásával nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra vonatkozó reklamációját elfogadni. Ha a csomag a kézbesítéskor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral és a küldeményt visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló terhére esik.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

VII. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet: a termék személyes átvétele esetén a vásárló a vételárat készpénzben köteles kiegyenlíteni a termék átvételekor számla ellenében. Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor számla ellenében. a termék átvételét megelőző banki átutalással. (ez egy normál banki átutalás az eladó által telefax útján vagy e-mailben megküldött díjbekérő alapján). Ebben az esetben a termék kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke megérkezett az eladó bankszámlájára.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

VIII. Elállás joga

A vásárló a szerződéstől a termék átvételétől számított nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mailben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő tizenöt napon belül visszatéríti azt a vásárló által megadott bank számlára történő átutalással. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgál-tatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A vásárló a terméket az eladó 3257 Bükkszenterzsébet Ipar u. 1. szám alatt található ügyfélszolgálati irodájába köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó nem veszi vissza a terméket és nem fizeti vissza a termék árát, ilyen esetben a terméket a vásárló költségére visszaszállíttatja a vásárlónak.

IX. Jótállás, szavatosság

A webáruházon forgalmazott minden termékre az átvételtől számított 3 munkanap cseregarancia és azt követő egy év jótállás vonatkozik. A jótállási igény érvényesítéshez szükséges a számla. Az igény közvetlenül a Napfény Paplan-2000 Kft. Ügyfélszolgálati irodájában nyújtható be.

X. Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akiknek regisztrációs adataik nem teljesek, akik nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

XI. Adatvédelem

Eladó a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink automatikusan feliratkoznak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen. A vásárló jogosult e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

XII. Egyéb rendelkezések

Az eladó jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a és webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) itt letölthető pdf formátumban.